Kinesitherapie

KINESITHERAPIE

ALGEMENE REVALIDATIE BIJ KINDEREN

BOBATH THERAPIE

PSYCHOMOTORIEK

SCHRIJFMOTORIEK

ADEMHALINGSKINE