Bobath therapie

BOBATH THERAPIE

Dit is een behandelmethode die bij het stimuleren van de neuromotorische ontwikkeling van kinderen het totaalbeeld van ieder kind in rekening brengt. Vooral de kwaliteit van bewegen wordt benadrukt. Er is een intensieve samenwerking met ouders en tips worden gegeven voor stimulatie van het kind thuis of op school / in de crèche. Klik hier voor meer info over Bobath therapie en de Belgische Bobath vereniging. 

Kinderen met Cerebrale Parese (CP)

Dit is de belangrijkste doelgroep voor bobath therapie. Bij deze kinderen wordt gestreefd naar een normalisatie van tonus. Het einddoel is om het kind meer functioneel te laten worden in zijn omgeving. De behandeltechnieken kunnen worden aangevuld met verschillende orthopedische hulpmiddelen.


Deze technieken kunnen ook bij andere neuromusculaire aandoeningen of syndromale aandoeningen toegepast worden. 

Ontwikkelingsstimulatie

De bobath principes kunnen ook toegepast worden bij baby's en kinderen met een vertraagde of dysharmonische motorische ontwikkeling omwille van bijvoorbeeld:

- (ex)prematuriteit

- voorkeurshouding of plagiocephalie

- poepschuivers

- erbse parese

- tenenlopen